Warning: hash_equals(): Expected user_string to be a string, null given in E:\Websites\cajoteka\shop.cajoteka.com.hr\wwwroot\wp-includes\pluggable.php on line 1359

Warning: hash_equals(): Expected user_string to be a string, null given in E:\Websites\cajoteka\shop.cajoteka.com.hr\wwwroot\wp-includes\pluggable.php on line 1365
Uvjeti prodaje, naručivanje i reklamacije | Čajoteka – Svijet Čaja

Uvjeti prodaje, naručivanje i reklamacije

Uvjeti prodaje

Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete korištenja prije korištenja www.cajoteka.com.hr internet stranice na bilo koji način.

Usluge internetske trgovine Čajoteja Svijet Čaja vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

Kupac možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, i ukoliko prihvaćate naše ovdje navedene uvjete korištenja, opće uvjete poslovanja i uvjete kupnje koji su dostupni neposredno prije završetka kupnje.

Cijene prikazane u Internet trgovini su maloprodajne cijene i izražene su u hrvatskoj valuti, u kunama.

Narudžbom proizvoda putem Internet trgovine Svijet Čaja prihvaćate uvjete kupnje koji su navedeni na Internet trgovini.

Kupac je svaka osoba koja elektronički naruči proizvod.

Kupac je svaka prava ili fizička osoba koja naruči proizvod/e prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi.

Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem cajoteka.com.hr internet stranice.

Kupoprodajni ugovor između korisnika i Svijet Čaja postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje RH.

Čajoteka Svijet Čaja obvezuje se poslovati u skladu sa legitimnim zakonima Republike Hrvatske.

Čajoteka Svijet Čaja zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.

Čajoteka Svijet Čaja zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca.

Čajoteka Svijet Čaja zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa ne postojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.

Čajoteka Svijet Čaja ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu ne realiziranjem narudžbe.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Svijet Čaja zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti:

- želi li otkazati narudžbu i u tom slučaju naplata niti dostava neće biti realizirana;
- prihvatiti novi rok isporuke, ukoliko proizvod možemo naručiti od dobavljača i tada moramo kupca obavijestiti o očekivanom roku isporuke;
- ukoliko ne možemo identičan proizvod naručiti od dobavljača po identičnim uvjetima, tada možemo kupcu ponuditi zamjenski proizvod sličnih karakteristika, po tada važećoj cijeni za taj proizvod.

Jezik

Jezik komunikacije na cajoteka.com.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Čajoteka Svijet Čaja unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljena obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. Svijet Čaja će vam ponuditi proizvod po pravoj cijeni, ili će prihvatiti Vaše odbijanje kupnje.

Akcijska prodaja

Čajoteka Svijet čaja će povremeno, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon isteka roka akcijske prodaje, neće se primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Opći uvjeti poslovanja i korištenja webshopa ČAJOTEKA SVIJET ČAJA

 

1.   OPĆE ODREDBE

1.1.      T.O. ČAJOTEKA SVIJETB ČAJA pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni cajoteka.com.hr. Pružamo usluge prodaje proizvoda.
1.2.       U okviru internet stranice, Čajoteke Svijet čaja, daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge Čajoteja Svijet Čaja webshopa i to  Prodavatelja i  Kupca, te  organizira transport predmeta prodaje.

2.   ODGOVORNOST SVIJET ČAJA WEBSHOPA 

2.1.       Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti Svijet Čaja webshopa korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na Svijet Čaja webshopu elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na SVIJET ČAJA webshopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se SVIJET ČAJA odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici SVIJET ČAJA. SVIJET ČAJA poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja SVIJET ČAJA webshopa te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga SVIJET ČAJA webshopa kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2.       Korisnicima usluga koje pruža SVIJET ČAJA webshop smatraju se registrirani korisnici.
2.3.       Korisnik izričito prihvaća da T.O. Čajoteka Svijet čaja. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika  usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima  Republike Hrvatske.
2.4.      T.O. Čajoteka Svijet čaja nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice cajoteka.com.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5.       SVIJET ČAJA webshop može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6.        SVIJET ČAJA webshop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7.      T.O. Čajoteka Svijet čaja nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja SVIJET ČAJAwebshop, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8.      T.O. Čajoteka Svijet čaja ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9.       SVIJET ČAJA internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Čajoteku Svijet čaja na e-mail adresu : svijet.caja@hotmail.com
2.10.    SVIJET ČAJA webshop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite SVIJET ČAJA na svijet.caja@hotmail.com
2.11.    SVIJET ČAJA webshop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima SVIJET ČAJA ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12.    Odnosi na SVIJET ČAJA webshop odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice SVIJET ČAJA webshopa) uz trgovinsko zastupanje T.O. Čajoteka Svijet Čaja putem SVIJET ČAJA  Internet stranice. Prodavatelj i Kupac  mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.13.    Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na SVIJET ČAJA Internet stranici, T.O. Čajoteka Svijet Čaja, s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3.   PRAVILA ZA KORISNIKE SVIJET ČAJA WEBSHOPA

Putem SVIJET ČAJA webshopa nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:

 •  lijekova
 •  medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda
 •  eksploziva
 •  duhanskih proizvoda
 •  oružja
 •  pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na  daljinu uređena posebnim propisima.

Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:

 • stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
 • kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete
 • mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu
 • odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i SVIJET ČAJA te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi
 • negativno  manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja
 • manipulirati s cjenovnom strukturom SVIJET ČAJA naknada odnosno troškova
 • slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte
 • zaobići pravila SVIJET ČAJA webshopa suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun SVIJET ČAJA webshopa i korisnički broj trećoj strani bez SVIJET ČAJA saznanja
 • distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi SVIJET ČAJA webshopu ili interesima vlasništva korisnika SVIJET ČAJAwebshopa
 • prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti

4.   OVLAŠTENJA SVIJET ČAJA WEBSHOPA

4.1.       T.O. Čajoteka Svijet čaja nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika SVIJET ČAJA webshopa, ali može ako to procjeni potrebnim.
4.2.       Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
4.2.1.  SVIJET ČAJA webshopa zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa SVIJET ČAJA webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi SVIJET ČAJA webshopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
4.2.2.  Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema SVIJET ČAJA zbog navedenog brisanja.
4.2.3.  SVIJET ČAJA webshopa također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
4.2.4. SVIJET ČAJA sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

5.   DOSTAVA

5.1.       Na SVIJET ČAJA webshopa dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao SVIJET ČAJA na cijelom teritoriju Hrvatske.
5.2.       U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na SVIJET ČAJA webshopa prima obavijest i predračun putem e-maila.
5.3.       Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
5.4.       Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
5.5.       Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

6.   REKLAMACIJE

6.1.       T.O. Čajoteka Svijet Čaja posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal SVIJET ČAJA webshopa komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.
6.1.1.  Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od sedam dana od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe SVIJET ČAJA webshopu.
6.2.   Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave.
6.3.  U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku T.O. Čajoteka Svijet Čaja će Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za eventualne već nastale troškove dostave.
6.4.  Odgovornost SVIJET ČAJA odnosi se samo na odgovornost trgovinskog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji  rješavaju Prodavatelj i Kupac. SVIJET ČAJA otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovinskog zastupnika iz Ugovora o trgovinskom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te  ovim Općim uvjetima poslovanja.

7. POVRAT SREDSTAVA

 

7.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:

7.1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove

dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu

cijenu za proizvod.

7.1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac

snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu

kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 20%.

7.1.3. Ako vraća korišteni proizvod kupac snosi troškove dostave i otpreme, a

prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu

za 40%.

7.1.4. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda

7.2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga

kupac vrati.

7.3. Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema

obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

7.4. Proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

7.5. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

7.6. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.

7.7. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj

navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

7.8. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

 

Naručivanje

Nakon što ste odabrane proizvode stavili u košaricu i izabrali ponuđeni način dostave, dobit ćete poruku na Vašu e-mail adresu sa obračunom kupljene robe i cijenom dostave. Prije odabira dostave pročitajte uvjete kako ne bi bilo nejasnoća. Za sve nejasnoće uvijek nas možete kontaktirati i dodatno se informirati.

Direktna bankovna transakcija
Uplatu izvršavate direktno na naš račun putem Internet bankarstva, ili općom uplatnicom na šalterima pošte, banke ili Fine. Odmah nakon naručivanja dobit ćete točan obračun troškova. Nakon uvida u uplatu Vašu pošiljku šaljemo istog dana ili najkasnije sutradan. Na Vašu e-mail adresu dobit ćete poruku da je pošiljka poslana.

Plaćanje pouzećem
Odabirom ove opcije plaćanje vršite gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke od dostavne službe. Odmah nakon naručivanja dobit ćete točan obračun troškova, a kada pošiljku pošaljemo dostavnom službom dobit ćete poruku na Vašu e-mail adresu da je pošiljka poslana.

 • Naručenu robu dostavljamo na Vašu adresu u roku 2-7 radnih dana od zaprimanja narudžbe.
 • Dostavu obavljamo isključivo unutar Republike Hrvatske.
 • Dostava se vrši dostavnom službom Overseas ili preko Hrvatske pošte.
 • Odabir dostave ovisi o mjestu slanja, količini naručene robe i težini paketa.
 • Za sve pošiljke vrijedi jedinstveni cjenik od 25,00 kn.

Čajoteka Svijet Čaja će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Čajoteka Svijet Čaja nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda  koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Također, prihvaćamo i Vašu odluku o odustajanju od kupnje ili čekanjem proizvoda koji ste naručili a koji je Čajoteka Svijet čaja u mogućnosti vrlo brzo naručiti.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor (na primjer, ugovor o kupnji pojedinog proizvoda) ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.
Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe obavezni ste snositi sami.
Posebno napominjemo da ste odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

– Za: T.O. Čajoteka Svijet Čaja, Fra Jerolima Milete 7; 22000 Šibenik
– Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,
– Datum zaključenja ugovora:
– Ime(na) potrošača (*): ________________________________________________________
– Adresa/e potrošača (*):_______________________________________________________
– Datum (*):______________

Reklamacija proizvoda

Sukladno članku.10.stavku.3. Zakona o zaštiti potrošača (Nar.nov.br.4/14) potrošači mogu svoje prigovore na kvalitetu naših usluga i proizvoda u pisanom obliku poslati na navedenu adresu Fra Jerolima Milete 7, 22000 Šibenik ili na e-mail adresu svijet.caja@hotmail.com ,a Svijet čaja se obvezuje poslati odgovor odgovor najdalje u roku 15 dana od primitka prigovora. U prigovoru navedite svoje ime i prezime, br. računa.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko se dogovori povrat ili zamjena oštećene robe T.O. Čajoteka Svijet Čaja se obvezuje da će isto i učiniti.

Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.cajoteka.com.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Čajoteke Svijet Čaja.
Svijet Čaja kao pružatelj usluga internetske stranice cajoteka.com.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Svijet Čaja prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu svijet.caja@hotmail.com.

Upućuju se krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe top-tim.com internetske stranice.
Ukoliko se krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu cajoteka.com.hr

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Čajoteka Svijet Čaja može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “”Povjerljivost podataka” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici cajoteka.com.hr

Svaki krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove internetske stranice od strane krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Svijet Čaja prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na cajoteka.com.hr internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Svijet Čaja može od krajnjeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja,  te druge s tim povezane informacije. Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Svijet Čaja neće dijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke će Svijet Čaja koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka. Svijet Čaja može podijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Svijet Čaja. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na svijet.caja@hotmail.com. U toj e-mail poruci krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti ili promijeniti.

Zaštitu podataka Svijet Čaja uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Svijet čaja provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Svijet Čaja internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti Svijet Čaja internetsku stranicu. Čajoteka Svijet čaja ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

Izjava o privatnosti

Svijet Čaja obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Svijet Čaja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Sva prava su pridržana.

Reklamacije

Obvezujemo se isporučiti novi ispravan proizvod u originalnom pakiranju za kojeg vrijede jamstveni uvjeti na teritoriju Republike Hrvatske definirani od strane uvoznika, a ROK ISPRAVNOSTI VIDLJIVO NAGLAŠEN NA DEKLARACIJI uvoznika.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 15 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen (jamstveni list, upute) i kupac sam snosi troškove povratka robe.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Reklamacija po drugim pravnim osnovama sukladno Zakonu Reklamacija proizvoda nije moguća bez originalne, neoštećene, ambalaže te ukoliko nedostaje neki od originalno priloženih dijelova ili pribora, te uputa za upotrebu i prateće dokumentacije. Reklamacija također nije moguća ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva preinaka u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

Reklamacije kupci mogu javljati putem telefona 022/310 167 ili putem emaila: svijet.caja@hotmail.com Kupac bi prilikom javljanja trebao znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

Raskid ugovora i povrat proizvoda

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije (samo webshop) potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 15 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.

Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.

Obavijest o raskidu ugovora šalje se na adresu Fra Jerolima Milete 7, 22000 Šibenik.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.

Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 15 dana od preuzimanja robe.

U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.

Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.

Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list ako je tom proizvodu pripadao.